top of page

Arild Berg

PARTNER

 

Utdannet interiørarkitekt fra Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigners Landsforening NIL 1975 I Oslo. I tidligere firmaer har han gjennomført flere store innredning/ interiørdesignoppdrag. Ansatt fra 1991 i senere Pride Architecture AS med utvidet oppdragstyper som arkitekt. Innlemmet som partner fra 2004-2011. Medprosjekterende i flere store prosjekter både som arkitekt og Interiørarkitekt/designer for tilbygg, småhus, boligfelt, kultursentre, idrettsanlegg  og helsebygg.

Tomasz Tomaszewicz

PARTNER

 

Studerte på bygningsingeniøravdelingen ved Teknisk Unniversitet i Poznan (Polen) og arkitekturavdelingen ved NTH. Startet i bransjen som ansatt hos Fasting, Nos og Selmer AS I Trondheim og senere i HRTB AS og Pride Architecture AS. Innlemmet som partner fra 2009 - 2011. I 2011 var han med på å stiffte ATP Arkitekter AS. Som prosjektleder for både små og større prosjekter jobber han hovedsaklig med bolig-, rehabilitering- samt reguleringsprosjekter. 

Peter Hamilton

PARTNER

 

Utdannet sivilarkitekt i Belfast, Hull og London. Gjennom 30 års fartstid i bransjen har han erfaring fra både store og mindre arkitektkontorer i Storbrittania og Norge. Han har drevet eget kontor i Oslo fra 1992-1997 hvor han tegnet flere boligprosjekter. Han begynte hos Pride Architecture AS i 1998, og var partner fra 2004-2011. Han har allsidig erfaring innen arkitekturprosjektering og har tegnet prosjekter som varierer i størrelsesorden fra enkle hus til store boligfelt, kultursentre, og helsebygg.

Gro Grepperud

KONTORSJEF

 

Gro har vært ansatt hos ATP fra 2011. Hun har flere års erfaring med kontordrift både i IT- og arkitektbransjen. Begynte som Office Manager i Pride Architecture AS i 2009, og har siden jobbet som kontoransvarlig på flere arkitektkontorer.

Hun er firmaets økonomiansvarlig, og er den som har oversikt over blant annet inn- og utgående faktura.

bottom of page