top of page
Arild Berg
Arild Berg

Partner

press to zoom
Tomasz Tomaszewicz
Tomasz Tomaszewicz

Partner

press to zoom
Peter Hamilton
Peter Hamilton

Partner

press to zoom
Gro Grepperud
Gro Grepperud
press to zoom

Arild Berg

PARTNER

 

Utdannet interiørarkitekt fra Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigners Landsforening NIL 1975 I Oslo. I tidligere firmaer har han gjennomført flere store innredning/ interiørdesignoppdrag. Ansatt fra 1991 i senere Pride Architecture AS med utvidet oppdragstyper som arkitekt. Innlemmet som partner fra 2004-2011. Medprosjekterende i flere store prosjekter både som arkitekt og Interiørarkitekt/designer for tilbygg, småhus, boligfelt, kultursentre, idrettsanlegg  og helsebygg.

Tomasz Tomaszewicz

PARTNER

 

Studerte på bygningsingeniøravdelingen ved Teknisk Unniversitet i Poznan (Polen) og arkitekturavdelingen ved NTH. Startet i bransjen som ansatt hos Fasting, Nos og Selmer AS I Trondheim og senere i HRTB AS og Pride Architecture AS. Innlemmet som partner fra 2009 - 2011. I 2011 var han med på å stiffte ATP Arkitekter AS. Som prosjektleder for både små og større prosjekter jobber han hovedsaklig med bolig-, rehabilitering- samt reguleringsprosjekter. 

Peter Hamilton

PARTNER

 

Utdannet sivilarkitekt i Belfast, Hull og London. Gjennom 30 års fartstid i bransjen har han erfaring fra både store og mindre arkitektkontorer i Storbrittania og Norge. Han har drevet eget kontor i Oslo fra 1992-1997 hvor han tegnet flere boligprosjekter. Han begynte hos Pride Architecture AS i 1998, og var partner fra 2004-2011. Han har allsidig erfaring innen arkitekturprosjektering og har tegnet prosjekter som varierer i størrelsesorden fra enkle hus til store boligfelt, kultursentre, og helsebygg.

Gro Grepperud

KONTORSJEF

 

Gro har vært ansatt hos ATP fra 2011. Hun har flere års erfaring med kontordrift både i IT- og arkitektbransjen. Begynte som Office Manager i Pride Architecture AS i 2009, og har siden jobbet som kontoransvarlig på flere arkitektkontorer.

Hun er firmaets økonomiansvarlig, og er den som har oversikt over blant annet inn- og utgående faktura.

bottom of page